A. BURSA’NIN FETHİ (1326):

Osman Bey’in hayali Bursa’yı almaktı. Onun zamanında başlayan kuşatma Orhan Bey’in Mudanya ve Orhaneli’nin alması ile tamamlandı. Bizans ile bağlantısı kalmayan Bursa tekfuru şehri teslim etti.

 • Bursa Bizans’ın Anadolu’daki en büyük şehriydi.
 • Bursa fethedildikten sonra başkent yapıldı.
 • Böylece Osmanlı Devleti’nin ilk Başkenti oldu.

B. MALTEPE (PALEKANON) SAVAŞI (1329):

 • Bursa’nın fethi,
 • Kocaeli yarımadasındaki fetihler ve
 • İznik’in kuşatılması üzerine Bizans harekete geçmiştir.

Savaş, Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Böylece:  Bizans’ın artık koruyamadığı İznik ve İzmit fethedildi.

NOT: Bizans ile Osmanlı arasındaki ikinci savaş ve ikinci zafer

 

C. İZNİK’İN (1331) VE İZMİT’İN (1337) FETHİ:

 • Maltepe savaşından sonra önce İznik sonra İzmit fethedilerek Bizans’a karşı yapılacak seferlerde üs olarak kullanılmıştır.

 

D. KARESİOĞULLARININ OSMANLI’YA KATILMASI:

 • Bugünkü  Çanakkale – Balıkesir dolaylarında kurulan bu beylik denizcilikle uğraşmaktaydı.
 • Orhan Bey, Karesioğullarındaki taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği Osmanlı topraklarına kattı.

BÖYLECE:

1. Bu beyliğin deniz gücü Osmanlı Devleti’nin RUMELİ’YE geçişini kolaylaştırdı.

2. Karesioğullarının deniz gücü Osmanlı Devleti’nin ilk donanmasını oluşturdu.

3. Bu beylikteki Hacı İl bey, Evrenos bey gibi değerli komutanlar Osmanlı hizmetine girdi.

4. Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adım atıldı.


NOT: OSMANLI DEVLETİ’NE KATILAN İLK TÜRK BEYLİĞİ KARESİOĞULLARIDIR.

NOT: BU OLAY  GAZA YADA CİHAT POLİTİKASI İLE İLİŞKİLENDİREMEYECEĞİMİZ İLK FETİHTİR.

 

E. ÇİMPE KALESİNİN ALINMASI (1353)

(OSMANLI DEVLETİ’NİN RUMELİ’NE GEÇİŞİ):

 • Bizans’taki taht kavgaları sırasında Kantakuzen’i destekleyerek Bizans İmparatoru olmasını sağlayan Orhan Bey bu yardım karşılığında RUMELİ’NDEKİ küçük bir kale olan ÇİMPE KALESİNİ almıştır.
 • ÇİMPE KALESİ; Rumeli’ye yabancı olan Osmanlıların burada tutunabilmesini sağladı. Çimpe kalesinin alınması ile Osmanlı Devleti RUMELİ’NE ayak basmış oldu.

F. DEVLET ÖRGÜTLENMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

 • İlk DİVAN teşkilatı kuruldu.
 • YAYA VE MÜSELLEMLER adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.
 • Fethedilen yerlere KADI ve SUBAŞI’lar atandı.
 • İznik’te ilk Osmanlı MERDESESİ kuruldu.
 • Karamürsel’de ilk Osmanlı TERSANESİ kuruldu.

SONUÇ: TÜM BU GELİŞMELERDEN DOLAYI ORHAN BEY DÖNEMİ, OSMANLI DEVLET TEŞKİLATLANMASININ OLUŞTURULMAYA BAŞLANDIĞI DÖNEMDİR.

YORUM: Bu gelişmelerden dolayı denilebilir ki Osmanlıları Aşiret düzeninden Beylik düzenine geçiren kişi Orhan Bey’dir.