Osman Bey’in ilk yaptığı fetihlerin amacı, Bursa ve İznik’in fethini kolaylaştırmaktır.

Bunun için;

  • Karacahisar,
  • Yarhisar,
  • Yundhisar ve
  • Bilecik kalelerini fethetti.

NOT: Bilecik’in fethinden sonra beyliğin merkezini Bilecik’e taşıdı.

KOYUNHİSAR (BAFEON) SAVAŞI (1302):

SEBEP:

  • Osman Bey’in ard arda kazandığı başarılar üzerine Bizans harekete geçmiş,

SAVAŞ:

  • Yapılan Koyunhisar Savaşını Osmanlılar kazanmıştır. 

SONUÇ:

  • İznik yolu Türklere açılmış,
  • Bursa Kuzeyi hariç üç taraftan kuşatılmıştır.
  • Ayrıca bakınız; KOYUNHİSAR SAVAŞI

NOT: Koyunhisar savaşı Bizans ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk savaş ve kazanılan ilk zaferdir.

  • Son yapılan araştırmalar ilk Osmanlı parasının Osman Bey döneminde basıldığını göstermiştir.

NOT: Para basmak Türklerde Hükümdarlık alametlerindendir. Osman Bey’in bastığı para Bağımsız bir devlet kurulduğunu ispatlar.

 

DİKKAT: Osman Bey, Ahi lideri ŞEYH EDEBALİ’nin kızı BALA hatunla evlenerek devletin kuruluşunda ve örgütlenmesinde AHİLERİN (Ahiyan-ı Rum)desteğini aldı. Bu bağlamda Osmanlı Devleti, Dervişlerin, Alperenlerin, (Gaziyan-ı rum), Abdalların (Abdalan-ı Rum), hatta gazi kadınların (Bacıyan-ı Rum) desteğini almıştır.