TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU’NUN DURUMU

Anadolu,

 • Türkler tarafından fethinden önce Bizans-Sasani savaşların nedeniyle harap bir haldedir.
 • Can ve mal güvenliği nedeniyle halk şehirlere göç etmiştir.
 • Doğu Anadolu’da nüfus büyük ölçüde azalmıştır.
 • Bu dönemde Anadolu’da, büyük çoğunluğu Rumlar olmak üzere Ermeniler ve Süryaniler yaşamaktadır.
 • Bizans’ın otoritesini büyük ölçüde kaybetmesinden yararlanan Ermeniler ve Gürcüler, Bizans’a bağlı olarak doğu’da kendi prensliklerini kurmuşlardır.

Anadolu’nun bu durumu yurt arayışı içinde olan Oğuz Türkleri için oldukça elverişli bir ortam oluşturmaktaydı.

 

ANADOLU’YA İLK TÜRK AKINLARI

 • Anadolu’ya ilk Türk akınlarını MS 4. yy.da Hunlar başlatmışlardır. Hunların bir kolu Balkanlara doğru ilerlerken bir kolu Kayseri üzerinden Suriye’ye inmiş, daha sonra Kafkaslar üzerinden ülkelerine geri dönmüşlerdir.
 • 6. yy.da Sabirler (Sabarlar), Ankara, Konya ve Kayseri yakınlarına kadar girmişlerdir.
 • Anadolu’ya ilk Müslüman-Türk akınları ise Abbasiler tarafından Avasım illerine yerleştirilen Türk komutanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

NOT: İlk Türk akınları, Anadolu’ya yerleşmek amacı taşımayıp daha çok keşif hareketleri niteliği taşımaktadır. Yurt edinme amaçlı akınlar Oğuz Türkleri ile başlamıştır.

 

SELÇUKLU AKINLARI

Anadolu’nun fethi için yapılan Selçuklu akınları;

 • Çağrı Bey‘le başlamış, ( Keşif seferi )
 • Tuğrul Bey döneminde kardeşi İbrahim Yınal ve Selçuklu prenslerinden Kutalmış isimli komutanlar aracılığı ile sistemli bir şekilde sürdürülmüş,(Pasinler)
 • 1071 Malazgirt Zaferi ile perçinlenmiştir.

Malazgirt Zaferi ile:

 • Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
 • Türkler “yurt edinmek amacı” ile kitleler halinde Anadolu’ya gelmeye başlamışlardır.
 • Bu zafer Türkiye Tarihinin  başlangıcı kabul edilmiştir.

 

DİKKAT: Bazı batılı tarihçiler, Anadolu’ya “Güneşin battığı  yer” bazıları ise “Turkia” veya “Küçük Asya”, islam yazarları ise “Memalik-i Rum” veya “İklim-i Rum” (Roma Ülkesi) anlamında isimlerini vermişlerdir.