Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol
Konu 1: Tarihin Tanımı
Tarih ve Tarihin Konusu
Tarih ve Tarihin Konusu

TARİH NEDİR?

Tarih geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle ilişkilerini, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vb. faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek bir neden-sonuç ilişkisi içinde ve kaynaklara dayanarak inceleyen bilim dalıdır.

8. Konu: Atatürk Dönemi Dış Politika (İki Savaş Arası Dönemde Türkiye) PDF

 

Tarihin tanımı içinde mutlaka olması gerekenler

(Tarih tanımı ile ilgili sorularda dikkat etmemiz gereken hususlar):

1. Tarihin konusu geçmiştir.

2. Tarih tek tek insanları değil insan topluluklarının faaliyetlerini inceler.

3. Tarih bilim olmak için mutlaka YER belirtmelidir.

4. Tarih bilim olmak için mutlaka ZAMAN belirtmelidir.

5.  Tarih bilim olabilmek için mutlaka kaynaklara dayanarak inceleme yapması gerekir.

 

TARİHİN KONUSU NEDİR? ( TARİHİ OLAY (VAKA) / OLGU (VAKIA)

İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu içerir. İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.

TARİHİ OLAY (VAKA): İnsanları ilgilendiren her türlü gelişmedir. Olay;

Ø  Kendine özgüdür.

Ø  Biriciktir.

Ø  Tekrarlanamaz.

Ø  Somut bilgiler içerir.

Ø  Yer ve zaman bildirir.

Ø  Başlangıcı ve bitişi bellidir.

ÖRNEĞİN: İstanbul’un fethi, Malazgirt Savaşı, Fransız İhtilali vb.

TARİHİ OLGU (VAKIA) : Zaman içerisinde birikimler sonucu meydana gelen yeni durumlardır.

Ø  Geneldir.

Ø  Çok sayıda örneği vardır.

Ø  Tekrar edebilir.

Ø  Soyuttur.

Ø  Belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir.

Ø  Uzun sürede meydana gelir. Süreklilik gösterir.

ÖRNEĞİN: Anadolu’nun Türkleşmesi, Fransız ihtilali ile yayılan milliyetçilik fikri, Hıristiyanlığın yayılması vb.