Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol
Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
İzmir Suikastı (Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi) 1926
İzmir Suikastı (Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi) 1926
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının ardından Mustafa Kemal'in şahsına ve Cumhuriyete karşı girişimler son bulmadı.
 • Bu kez, eski İttihat ve Terakki üyeleri tarafından Mustafa Kemal'i öldürmek, ardından da iktidarı ele geçirmek amacıyla bir suikast planlandı.
 • Suikast Planı, Mustafa Kemal'in 17 Haziran 1926'da İzmir'i ziyaretine göre yapılmıştır.
 • Ancak Mustafa Kemal'in İzmir'e bir gün geç kalması üzerine, suikastçıları Yunanistan'a kaçıracak olan Giritli Şevki'nin panikleyerek suikastı ihbar etmesi sonucu suya düşer. 

DİKKAT: Mustafa Kemal’in girişim sonrasında söylediği “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Sözüyle bu tür girişimlerle başarıya ulaşamayacaklarını belirtmiştir.

 • Suikastta yer alanlar İstiklal Mahkemeleri’nde yargılandı.

DİKKAT: İstiklal Mahkemeleri’nin görev yaptığı son olaydır.

SONUÇ:

 • Girişimin başarısızlığının ardından tüm muhalefetin sindirilmesi sağlandı.
 • Böylece oluşan ortamda beş yıl boyunca pek çok inkılâp gerçekleştirildi.
 • Bu da Mustafa Kemal’i yeniden çok partili hayata geçmesi konusunda cesaretlendirdi.

DİKKAT:

 • Hem Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın açılışı ile eski silah arkadaşları ile yaşadığı görüş ayrılığı,
 • Hem de Suikast girişimi, Mustafa Kemal’i Nutuk'u (AYRICA BAKINIZ) yazmaya itti.

 • Türk milletine hesap verme amacıyla yazılan Nutuk, 1919’dan 1927’ye kadarki süreci anlatmaktadır. Mustafa Kemal, 1927'de ki CHP'nin ikinci büyük kongresinde 15-20 Ekim tarihleri boyunca 37 saate yakın bir sürede okumuştur.