Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol

Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan millî cemiyetlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • Bu antlaşmadan sonra kongrelerin toplanmasına zemin hazırlanmıştır.
  • Milli cemiyetlerin temel amacı yeni bir rejim kurmayı amaçlamıştır.
  • Silah ve malzeme teminiyle Kuvayımilliye güçlenmiştir.
  • Millî Mücadele’nin teşkilatlanması kısmında etkili olmuştur.
  • Bu antlaşmadan sonra işgaller protesto edilmeye başlanmıştır.
Bir Sonraki Soru