Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol

Tanzimat’ın ilanıyla başlayan ve Meşrutiyetle devam eden bir süreçtir. Amaç: Fransız Devriminin de etkisiyle gelişen yasalar karşısında eşitlik ve yönetilenlere yönetimde temsil hakkının tanınmasıyla Osmanlı Devletinin parçalanma sürecinin önlenebileceği düşüncesidir.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Osmanlıcılık
  • Batıcılık
  • İslamcılık
  • Türkçülük
  • Turancılık
Bir Sonraki Soru