Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol

I. Nutuk

II. Cumali Ordugâhı

III. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi/hangileri Atatürk tarafından kaleme alınmıştır?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II ve III
Bir Sonraki Soru