Ana Sayfa
Yazılar
Giriş
Üye Ol
Konu 3: Amerika Birleşik Devletlerinin Kuruluşu
Amerika Birleşik Devletlerinin Kuruluşu
Amerika Birleşik Devletlerinin Kuruluşu
 • Coğrafi Keşifleri gerçekleştiren devletler, yeni kıtanın nimetlerinden de ilk yararlananlar olmuştur. İspanya ve Portekiz, Güney Amerika'yı sömürgeleri haline getirirken; İngiltere ve Fransa, Kuzey Amerika'yı sömürgeleştirmiştir.
 • Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa kıtasından pek çok insan yeni umutlarla Amerika kıtasına göç ederek yerleşmiştir.
 • Bunlardan İngiltere'ye bağlı olan on üç İngiliz kolonisi de Kuzey Amerika'da bulunmaktaydı.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

 • 1756-1763 yılları arsında Yedi Yıl savaşları İngiltere maliyesinin bozulmasına neden olmuştur.
 • İngiltere mali durumunu iyileştirmek için Amerika'daki kolonilere yeni vergiler koymuştur.
 • Koloniler, bu vergileri kabul etmediği gibi İngiliz mallarını da boykot etmişlerdir. (Boston Çay Partisi)

 • İngiltere'nin sert tepkisi ile karşılaşan koloniler 1774'te Filedefilya'da (I. Filedelfiya Kongresi) toplanarak savaşa karar vermişler.
 • Fransa, İspanya ve Hollanda'dan yardım alan koloniler İngilizleri yenmişlerdir.

DİKKAT : Ünlü "Özgürlük Anıtı" Fransa tarafından ABD'ye hediye edilmiştir. Hatta daha da ilginç olanı bu heykelin Osmanlı Devleti tarafından MISIR'A dikilmek için yaptırılmış olmasıdır. Heykel, Mısır'a dikilmeyince Fransa'nın eline geçer.

 • Amerika'daki İngiliz kolonileri 4 Temmuz 1776 daki 2. Filedefiya kongresinde bağımsızlıklarını açıklamışlardır. (George Washington önderliğinde)
 • Ayrıca, İnsan Hakları Bildirisi’ni ilan ettiler.
 • İngilizler sonunda barış istemek zorunda kalmışlardır. 1783 yılında yapılan Versay antlaşması ile savaşa son verilmiş ve koloniler bağımsız olmuştur.

Amerika'nın Kuruluşunun sonuçları

 • Amerikan kolonileri 1787 yılında bir anayasa hazırladılar. Kolonilerin her biri iç işlerinde bağımsız eyaletleri oluşturdu. (Federatif Sistem)Böylece Amerika Birleşik Devletleri adında cumhuriyet rejimi kurulmuş oldu.
 • Amerikan bağımsızlık mücadelesi, Dünyadaki diğer sömürgelere örnek olmuştur.
 • Fransız ihtilaline esin kaynağı olmuşlardır.
 • ABD, ilerleyen süreçte Avrupa devletlerine karşı bir denge unsuru oluşturmuştur.

DİKKAT: ABD, kurulur kurulmaz dünya siyasetine karışmaz. Öncelikle MONREO DOKTRİNİ doğrultusunda YALNIZLIK siyasetini benimser. Avrupa meselelerine karışmamaya, Avrupa'nın da Amerika kıtasına karışmamasına özen gösterir. ABD'nin bu doktrini ilk kez terk etmesi I. Dünya Savaşına girişi ile olur.